Studier ved NTNU

Education

Er du interessert i roboter? Da bør du velge å studere ved NTNU i Trondheim.

(English version below)

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er landets nest største universitet med omlag 20 000 studenter. Ved NTNU i Trondheim er den teknologiske kunnskapen i Norge samlet. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har NTNU et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, lærerutdanning, arkitektur og kunstfag.

Er du interessert i en sivilingeniørutdanning hvor du lærer om utvikling og styring av robotsystemer? Da har NTNU flere studier som passer for deg. Se f.eks. nærmere på studietilbudene ved Institutt for teknisk kybernetikk (ITK) og Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk (IPK). NTNU er en viktig del av ROBOTNOR og utdanner studenter som er med på å løse morgendagens utfordringer innen robotikk.

Har du spørsmål, må du gjerne kontakte oss eller se nærmere på linkene under:

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Do you want to study and learn about robotics?

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) is Norway’s primary institution for educating the nation’s future engineers and scientists. The university also has strong programmes in the social sciences, teacher education, the arts and humanities, medicine, architecture and fine art.

Do you want to acquire a Master of Science degree where you learn to develop and to control robotic systems? Then you should consider becoming a student at NTNU. You should for instance read more about the Master’s programmes offered at the Dept. of Engineering Cybernetics (ITK) and the Dept. of Production and Quality Engineering (IPK). NTNU is an important member of ROBOTNOR and educates students which help solve challenges of tomorrow in robotics.

If you have any questions, please feel free to contact us or check out the links below:

 
 
  • Sorry, but there are no related content in of this type. Please check the other tabs.